Ratusz w Częstochowie – fotografie

Ratusz początkowo używany był tylko do spraw biurowych, jednak z czasem zaczęto jedno piętro wykorzystywać na poczet mieszkań dla urzędników. Później po obu stronach budynku znajdowały się areszty, które później przekształcono […]

Ratusz w Częstochowie

Kamil Nowak DWIE CZĘSTOCHOWY Na początku XIX wieku pod Jasną Górą nie było jednego miasta. Wtedy było ono podzielone na Częstochowę i Nową Częstochowę, która inaczej nazywana była Częstochówką. Każde z […]

Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie

Kamil Nowak CEGŁA I KAMIEŃ Projekt bazyliki archikatedralnej powstał w 1900 roku, a jego autorem był Konstanty Wojciechowski – specjalista w dziedzinie architektury sakralnej. Na podstawie tego planu budynek, miał być […]

Jasna Góra

WĘGIERSKIE KORZENIE Jasną Górą miejsce to nazwali sami paulini: przybyli do Częstochowy w 1382 roku z klasztoru o takiej właśnie nazwie (Clarus Mons) tyle, że mieszczącego się nieopodal węgierskiego miasta Buda. […]

Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

WYJĄTKOWA ALEJA Choć to ulica młoda – powstała w latach 1918 – 1926 – nie można odmówić jej popularności: jest jedną z kilku (oprócz Marszałkowskiej w Warszawie, łódzkiej Piotrkowskiej i zakopiańskich […]

Muzeum Produkcji Zapałek – Częstochowa

KRÓTKI FILM O OGNIU Film trwa zaledwie 180 sekund – wpierw widzimy strażaków sprawnie wdrapujących się po drabinie, później zamieszanie towarzyszące pożarowi. Później w kadrze pojawia się wypalony już dach fabrycznego […]

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza – Częstochowa

PAMIĄTKA PO SZCZEKACZCE Choć to jeden z najmłodszych obiektów muzealnych w Polsce, jego budowa trwała ponad sto lat. Najstarszą częścią Muzeum Górnictwa Rud Żelaza jest bowiem pawilon wystawowy – kopuła wzniesiony […]

Jasna Góra w Częstochowie – film

Paulini wcale nie przybyli do Częstochowy by przyjmować pielgrzymki i prowadzić działalność społeczną. W dziwny sposób do wypełnienia obecnej misji zmusił ich cudowny obraz Matki Bożej, który przyciągał wiernych. Zakon Świętego […]

Dziewczynka z gołębiami w Częstochowie – film

„Częstochowa to miasto o specyficznych warunkach, gdzie jaskrawo zdają się zauważać objawy walki starego z nowym, bastion kleru i wstecznictwa, nienawiść do nauki, do klasy robotniczej i postępu. Ale w mieście […]