Pałac Donnersmarcków – Brynek

BRYNEK – ŁAKOMY KĄSEK Gdy w XIX wieku do głosu dochodzić zaczęła prawdziwa gospodarcza potęga Górnego Śląska, położona nieco na uboczu, w urokliwej, leśnej okolicy wieś Brynek stała się tak zwanym […]

Zespół parkowo – pałacowy w Brynku zimą – film

Brynek wyjątkowy jest za sprawą przyrody – to ona zawsze decydowała o atrakcyjności tego miejsca. Dopiero w parkowym otoczeniu eklektyczny pałac z dużym tarasem od południowej strony błyszczy prawdziwym blaskiem, a […]

Zespół parkowo – pałacowy w Brynku – film

Brynek wyjątkowy jest za sprawą przyrody – to ona zawsze decydowała o atrakcyjności tego miejsca. Dopiero w parkowym otoczeniu eklektyczny pałac z dużym tarasem od południowej strony błyszczy prawdziwym blaskiem, a […]

Zespół parkowo – pałacowy w Brynku – fotografie

Brynek wyjątkowy jest za sprawą przyrody – to ona zawsze decydowała o atrakcyjności tego miejsca. Dopiero w parkowym otoczeniu eklektyczny pałac z dużym tarasem od południowej strony błyszczy prawdziwym blaskiem, a […]