Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie – fotografie



W październiku 1925 roku powstała diecezja częstochowska. Dzięki temu budowla ta stała się katedrą. Rok później zasklepiono nawy boczne, zbudowano chór i zaszklono okna. W 1934 roku założono witraże Winiarza i Rosena, a niedługo później zafundowano dzwon, aby oddać cześć Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. W trakcie drugiej wojny światowej katedra straciła dwa dzwony, które Niemcy przetopili na armaty. Po wojnie kontynuowano wzbogacanie wyposażenia katedry. To wtedy zbudowano największe w całości pneumatyczne organy w Polsce. Lata 50 XX wieku to kolejne doposażenia z których między innymi należy wymienić: urządzenie ołtarzy, umieszczenie w prezbiterium katedry biskupiej, ambony i stalli kanonickiej, kolejne witraże w nawach bocznych.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Częstochowy