Kaplica św. Antoniego w Piekarach Śląskich

Natalia Grych Święty Antoni Św. Antoni, a właściwie Fernando Martins de Bulhoes urodził się w 1195 roku w Lizbonie. Pochodził z bogatej rodziny, lecz jeszcze przed skończeniem 20 lat wstąpił do […]

Bazylika w Piekarach – archiwalia – film

Bazylikami nazwane są najdawniejsze, wczesnochrześcijańskie świątynie takie jak bazylika ku czci św. Piotra wzniesiona na Watykanie przez cesarza Konstantyna. Ale słowo „bazylika” ma i inne znaczenia. Dla architektów bazyliką jest kościół, […]

Schron bojowy nr 47 w Dąbrówce Wielkiej 

Natalia Grych Punkt oporu Dąbrówka Wielka, bądź też nazywany Wzgórze 304,7, jest najstarszym odcinkiem Obszaru Warownego Śląsk. Jego budowlę zaczęto już w 1933 roku. Leży on na granicy trzech miast – […]

Bazylika w Piekarach Śląskich

CUDOWNY OBRAZ Z Tarnowskich Gór do Piekar co roku podąża jedna z najstarszych pielgrzymek ślubowanych na świecie. Historia pielgrzymki rozpoczęła się w 1676 roku, gdy po bezskutecznych modłach do innych świętych […]

Jezioro Świerkanieckie – Zbiornik Kozłowa Góra

MILITARNE POCZĄTKI Jeszcze w 1935 roku na miejscu dzisiejszego Jeziora Świerklanieckiego rósł bujny las, widać go było wyraźnie z wychodzących na wschód okien Małego Wersalu – rezydencji rodziny Donnersmarck. Lata trzydzieste […]

Schron bojowy nr 47 w Dąbrówce Wielkiej – film

Choć Punkt Oporu Dąbrówka Wielka zaczął powstawać już w 1933, sama budowa Ciężkiego Schronu Bojowego w Dąbrówce Wielkiej rozpoczęła się dopiero w 1936 roku. Łączył on dwa punkty oporu: Punkt Oporu […]

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich

SPÓŹNIONY I MNIEJSZY Piekarski Kopiec Wyzwolenia miał powstać 50 lat wcześniej i upamiętniać dwusetną rocznicę przemarszu przez miasto wojsk króla Jana III Sobieskiego w drodze na Wiedeń. Wizyta monarchy – by […]

Jezioro Świerklanieckie z powietrza – film

Ze względu na wartości przyrodnicze w ujęciu florystycznym, faunistycznym i ekologicznym Jezioro Świerklanieckie sprzyja rekreacji i wypoczynkowi oraz formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej, której doskonałym sposobem są szkolne i rodzinne wycieczki […]