Kochłowickie planty w Rudzie Śląskiej

Ewelina Malajka Jeśli spojrzymy na słownikową definicję słowa „planty”, dowiemy się, że są to „tereny zielone zakładane wokół ośrodków staromiejskich”. Czasami plantami nazywa się także obszary wydzielone na tor kolejowy. Najprościej […]

Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej

Ewelina Malajka Podczas gdy większość górnośląskich kościołów liczy sobie około stu lat, w Kochłowicach znajduje się jeden, który zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych. Wzniesiony w 1806 roku kościół Matki Boskiej […]

Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej

Ewelina Malajka Jedna z najbardziej charakterystycznych i urokliwych bibliotek na Śląsku znajduje się w niemniej charakterystycznym miejscu. Kilkunastotysięczne zbiory ulokowano bowiem w budynku dawnego dworca w jednej z dzielnic Rudy Śląskiej […]

Szyb Andrzej w Rudzie Śląskiej

Ewelina Malajka Z wyglądu może przypominać średniowieczną basztę obronną, jednak w rzeczywistości jedna z najbardziej charakterystycznych budowli, jaką możemy znaleźć w dzielnicy Wirek, jest po prostu wieżą wyciągową dawnej kopalni węgla […]

Schrony bojowe Obszaru Warownego Śląsk w Rudzie Śląskiej

Justyna Kierzkowska MIASTO PEŁNE FORTYFIKACJI Ruda Śląska jest kojarzona przede wszystkim z przemysłem i osiedlami robotniczymi, znajduje się tu też wiele pięknych zabytkowych kościołów. Wizytówką miasta jest także XVIII-wieczny pałacyk Donnersmarcków, […]

Ruda Śląska – Nowy Bytom

BYTOMSKI SCHWARZWALD Nie bez cienia złośliwości mieszkańcy Rudy nazywają tę część miasta Wall Street. Trudno bowiem znaleźć duży, funkcjonujący w kraju bank, który nie miałby swojego oddziału w śródmieściu Nowego Bytomia […]

Kaufhaus w Rudzie Śląskiej

DZIECKO REWOLUCJI Dom towarowy (czyli gigantyczne miejsce handlu, gdzie pod jednym dachem – często na wielu piętrach) oferuje się zróżnicowane rodzaje produktów) jest dzieckiem rewolucji przemysłowej. Postał bowiem dla tworzącej się […]

Szyb Andrzej w Rudzie Śląskiej – film

Kopalnię „Gottessegen” uruchomili von Donnersmarckowie już na początku XIX wieku, co czyni ją jedną z najstarszych na terenie obecnej Rudy Śląskiej. Zajmowała się ona wydobyciem węgla kamiennego, przy czym należała do […]

Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej – fotografie

Budynek, w którym dzisiaj znajduje się biblioteka, został zbudowany pod koniec XIX w. Był on wzorowany na budownictwie przemysłowym i, jak na tamte czasy, był bardzo nowoczesny. Posiadał taras, maszt flagowy, […]