Schron bojowy Regelbau 116a – Zbrosławice

UMOCNIENIA NA POKAZ Dla Europy okres między pierwszą a drugą wojną światową był czasem budowania umocnień. Doświadczenia pierwszej z wojen sprawiły, iż panowało powszechne przekonanie o konieczności osłonięcia żołnierzy tonami betonu […]

Schron bojowy Regelbau 116a w Zbrosławicach – fotografie

Obiekt w Zbrosławicach jest typowym przykładem niemieckiej strategii dotyczącej fortyfikacji i swoistą odpowiedzią na konstrukcje polskiego Obszaru Warownego Śląsk. Konsekwencje programu Regelbaum – i nie tylko tej operacji – na Górnym […]