Żory – śródmieście

DOBRZE MIEĆ MURY Dokument założycielski Żor nie zachował się – stąd jedynie orientacyjnie jako dzień urodzin miasta podaje się datę 24 lutego 1272 roku. Wówczas to książę opolsko – raciborski Władysław […]

Muzeum Ognia w Żorach

WINNY: ZAJĄC Gdyby zorganizowano wybory ogniowej stolicy Polski, Żory byłyby poza wszelką konkurencją. O ogniu myśli się tu i mówi od wieków: dostatnie, położone na handlowych szlakach miasto niemal wszystkie swoje […]

Rynek w Żorach – film

Historycy są zdania, iż obecność świętego Jana Nepomucena w przydrożnych kapliczkach czy w ważnych miejscach wielu miast świadczą o związkach z Czechami. Sam święty był zresztą Czechem pochodzącym z podpraskiej miejscowości […]

Muzeum Ognia w Żorach – film

Umiejętność wzniecania ognia, którą człowiek posiadł w paleolicie była pierwszym doniosłym wydarzeniem historii naszego gatunku. Co ciekawe – na długo zanim homo sapiens nauczył się wywoływać płomień, korzystał z jego wszechstronnego […]

Śródmieście Żor – fotografie

Historycy są zdania, iż obecność świętego Jana Nepomucena w przydrożnych kapliczkach czy w ważnych miejscach wielu miast świadczą o związkach z Czechami. Sam święty był zresztą Czechem pochodzącym z podpraskiej miejscowości […]

Muzeum Ognia w Żorach – fotografie

Umiejętność wzniecania ognia, którą człowiek posiadł w paleolicie była pierwszym doniosłym wydarzeniem historii naszego gatunku. Co ciekawe – na długo zanim homo sapiens nauczył się wywoływać płomień, korzystał z jego wszechstronnego […]