Śródmieście Bielska

PRZERWA W ŻYCIORYSIE Bielski rynek niezwykły jest z wielu powodów: przede wszystkim dlatego, że w swoich wielowiekowych obowiązkach miał długą przerwę. Wytyczony na początku XIV wieku i – zgodnie z […]

Dom Tkacza w Bielsku-Białej

PRZEDMIEŚCIE TKACZY Już w XV wieku okolice dzisiejszej ulicy Sobieskiego (zachodnią część miasta położoną na szlaku solnym prowadzącym z Wieliczki w stronę Cieszyna i dalej – do Czech i Moraw) […]

Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej

NA STRATEGICZNEJ GÓRCE W dawnych wiekach nawet niewielki, lecz położony w odpowiednim miejscu wzgórek mógł mieć ogromne znaczenie. Zwłaszcza w pofałdowanej okolicy, gdzie z konieczności szlak przebiegać musiał w przewidywalny […]

Góra Szyndzielnia

PIERWSZA W OKOLICY Kiedy góral buduje dom, potrzebne są mu szyndzioły. To nic innego jak łupany gont, którym pokrywa się dachy – góra od stuleci dostarczająca drewna na dachówki w […]

Góra Szyndzielnia – film

Na miejscu dzisiejszego schroniska – zgodnie z legendą – miał przed wiekami stać murowany dwór wzniesiony przez zbójnika Klimczoka dla pięknej księżniczki Klementyny z Bielskiego zamku. Inna – jeszcze bogatsza […]

Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej – fotografie

Trudno znaleźć dział muzealnictwa nie reprezentowany w Bielsku – są zbiory etnograficzne (stroje ludowe, wyposażenie wnętrz), kolekcje map, pieczęci, militariów (od średniowiecza po czasy współczesne), pokaźne ilości grafik, dokumentów, mebli […]

Góra Szyndzielnia – fotografie

Na miejscu dzisiejszego schroniska – zgodnie z legendą – miał przed wiekami stać murowany dwór wzniesiony przez zbójnika Klimczoka dla pięknej księżniczki Klementyny z Bielskiego zamku. Inna – jeszcze bogatsza […]

Dom Tkacza w Bielsku-Białej – fotografie

Bielskie wyroby tkackie cieszyły się ogromnym wzięciem nie tylko w czasach niewielkich warsztatów rzemieślniczych. Na przełomie XVIII i XIX wieku rynki zbytu tutejszych sukienników sięgały aż po obszar Bliskiego Wschodu. […]

Śródmieście Bielska-Białej – fotografie

Gdyby nie stalinowskie mroki początku lat pięćdziesiątych XX wieku, połączenie Bielska i Białej z pewnością nie byłoby tak łatwe. Mimo geograficznej bliskości, trudno znaleźć dwa aż tak odmienne organizmy miejskie. […]

Dworzec kolejowy w Bielsku-Białej – fotografie

Gdyby nie stalinowskie mroki początku lat pięćdziesiątych XX wieku, połączenie Bielska i Białej z pewnością nie byłoby tak łatwe. Mimo geograficznej bliskości, trudno znaleźć dwa aż tak odmienne organizmy miejskie. […]