Willa Caro w Gliwicach

DLA CÓRKI I ZIĘCIA Salomon Lubowski ożenił się późno – gdy brał za żonę Idę Wasservogel mial już 35 lat i całkiem niezły dorobek zawodowy. Był nie tylko poważanym członkiem zarządu […]

Wenecja w Cieszynie

BARDZO STARY RÓW Młynówek jest bez liku: to nie tylko nazwa własna przeróżnych rzeczek czy kanałów, to rodzaj cieku wodnego, którego zasadniczym zadaniem jest napędzanie młyna. Także cieszyński kanał o nazwie […]

Teatr Nowy w Zabrzu

Izabela Winiarska HUTNICZE KASYNO Na przełomie XIX i XX wieku, na terenie Górnego Śląska istniało kilka budynków teatralnych, a także liczne lokale restauracyjne, hotelowe oraz hale przemysłowe, w których mogły z […]

Śródmieście Tarnowskich Gór

MIĘDZY DWOMA WIEŻAMI Na tarnogórski rynek z wysokości spoglądają dwie wieże: ratuszowa i kościelna świątyni ewangelickiej. Choć ratusz jest dość młody (liczy sobie niewiele ponad 100 lat) bez przesady możemy uznać […]

Śródmieście Rybnika

OD STAWU DO FONTANNY Rybnikiem (albo z łacińska – pisciną) nazywano w średniowieczu staw, gdzie hoduje się ryby. Nie powinno więc nikogo dziwić, że na miejscu dzisiejszego rybnickiego rynku był staw: […]

Śródmieście Raciborza

RYNEK Z KOLUMNĄ Swoim klimatem raciborski rynek przypomina nieco krakowski – także jest przestronny, także pełen przeróżnych elementów. Dokumenty z XIV wieku mówią, że niegdyś na środku tego placu stał ratusz, […]

Śródmieście Pszczyny

RYBY, RZEMIEŚLNICY I HANDEL Aktywności dawnym mieszkańcom Pszczyny możemy pozazdrościć: usiana niewielkimi pagórkami dolina, w której rozłożyło się miasto, od stuleci była miejscem hodowli ryb. Wiele okazów trafiało na stoły Krakowa, […]

Śródmieście Prudnika

HISTORYCZNA MOZAIKA Gdy w połowie XIII wieku kształtował się układ ulic Prudnika, w oczywisty sposób zastosowano model typowy dla średniowiecza. Prostokątny rynek otaczała siatka prostopadle wytyczonych ulic, szachownicę tę zaś wpleciono […]

Śródmieście Opola

PRZEBUDOWY BEZ KOŃCA Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w którym roku zbudowano opolski ratusz. Wiadomo, że pierwszy, ceglany obiekt (już z zegarem i dzwonem) będący siedzibą władz miejskich wzniesiono w […]

Śródmieście Nysy

Błażej Jakubowski STARE MIASTO W XV wieku Jan Długosz, polski kronikarz, napisał w swojej pracy, iż nazwa miasta Nysa pochodzi od przepływającej przez nie rzeki – Nysy Kłodzkiej. Nazwy tej jednak […]