Pielgrzymka męska do Piekar Śląskich – film

Bazylikami nazwane są najdawniejsze, wczesnochrześcijańskie świątynie takie jak bazylika ku czci św. Piotra wzniesiona na Watykanie przez cesarza Konstantyna. Ale słowo „bazylika” ma i inne znaczenia. Dla architektów bazyliką jest kościół, […]

Pielgrzymka do Piekar w 1997 roku – film

Bazylikami nazwane są najdawniejsze, wczesnochrześcijańskie świątynie takie jak bazylika ku czci św. Piotra wzniesiona na Watykanie przez cesarza Konstantyna. Ale słowo „bazylika” ma i inne znaczenia. Dla architektów bazyliką jest kościół, […]

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich zimą – film

Wymiary kopca: wysokość: 356 m n.p.m., wysokość względna: 20 m, średnica podstawy: 68 m, objętość: 25000 metrów sześciennych . Miejsca z których zebrano symbolicznie ziemię do wzniesienia kopca: Hel (nieopodal molo), […]

Bieg na Kalwarii w Piekarach Śląskich – film

Bazylikami nazwane są najdawniejsze, wczesnochrześcijańskie świątynie takie jak bazylika ku czci św. Piotra wzniesiona na Watykanie przez cesarza Konstantyna. Ale słowo „bazylika” ma i inne znaczenia. Dla architektów bazyliką jest kościół, […]

Bazylika w Piekarach z powietrza – film

Bazylikami nazwane są najdawniejsze, wczesnochrześcijańskie świątynie takie jak bazylika ku czci św. Piotra wzniesiona na Watykanie przez cesarza Konstantyna. Ale słowo „bazylika” ma i inne znaczenia. Dla architektów bazyliką jest kościół, […]

Bazylika w Piekarach podczas pielgrzymki – film

Bazylikami nazwane są najdawniejsze, wczesnochrześcijańskie świątynie takie jak bazylika ku czci św. Piotra wzniesiona na Watykanie przez cesarza Konstantyna. Ale słowo „bazylika” ma i inne znaczenia. Dla architektów bazyliką jest kościół, […]

Jezioro Świerklanieckie – fotografie

Ze względu na wartości przyrodnicze w ujęciu florystycznym, faunistycznym i ekologicznym Jezioro Świerklanieckie sprzyja rekreacji i wypoczynkowi oraz formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej, której doskonałym sposobem są szkolne i rodzinne wycieczki […]

Bazylika w Piekarach Śląskich – fotografie

Bazylikami nazwane są najdawniejsze, wczesnochrześcijańskie świątynie takie jak bazylika ku czci św. Piotra wzniesiona na Watykanie przez cesarza Konstantyna. Ale słowo „bazylika” ma i inne znaczenia. Dla architektów bazyliką jest kościół, […]

Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich – fotografie

Wymiary kopca: wysokość: 356 m n.p.m., wysokość względna: 20 m, średnica podstawy: 68 m, objętość: 25000 metrów sześciennych . Miejsca z których zebrano symbolicznie ziemię do wzniesienia kopca: Hel (nieopodal molo), […]