Bagna w Antoniowie – fotografieW Antoniowie znajdują się torfowiska, które zostały objęte ochroną jako użytek ekologiczny „Bagna w Antoniowie” oraz są częścią obszaru Natura 2000 „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej”. Obszar użytku wynosi aż 3,09 ha i jest unikatowym obiektem przyrodniczym w skali całej Wyżyny Śląskiej. Obszar objęty jest ochroną ze względów przyrodniczych, dydaktycznych i naukowych poprzez ochronę nisko położonych torfowisk przejściowych z endemicznymi rzadkimi i ginącymi gatunkami roślin, w tym licznymi chronionymi gatunkami roślin oraz reliktowymi gatunkami mszaków. Rosną tu bowiem typowe dla terenów podmokłych rośliny, a także około 80 taksonów mchów i 9 gatunków wątrobowców.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Dąbrowy Górniczej