Śródmieście Rybnika – film


Trzy rybackie wioski, z których powstał dzisiejszy Rybnik istniały już na przełomie XI i XII wieku. Cała ówczesna okolica należała do pana na Raciborzu, miasto zaś – na wyludnionym z powodu tatarskiego najazdu w 1421 roku terenie – lokowano z początkiem XIV wieku. Między rokiem 1327 a 1526 okolica dzisiejszego Rybnika stanowiła lenno korony czeskiej. Później – po utworzeniu Rybnickiego Państwa Stanowego miasto weszło w zależność wobec Habsburgów. Państewko przez długie lata służyło celom kolejnych właścicieli: często używano go jako zastawu w transakcjach handlowych. Nawet po wejściu (w 1740 roku) Rybnika w skład państwa pruskiego, nadal pozostawał on własnością prywatną – dopiero gdy król Fryderyk Wilhelm II wykupił w 1788 roku prawa do miasta, stał się Rybnik częścią państwowego skarbu. 

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Rybnika