Pałac Donnersmarcków (Mieroszewskich) w Siemianowicach Śląskich – fotografiePolski inżynier oraz pisarz – Krzysztof Mieroszewski początkiem XVII wieku nabył od rodziny Siemianowskich dobra rycerskie oraz wieś Siemianowice. Następnie Kasper Hunter von Grandon w 1692 roku kupił wieś wraz z Bańgowem, ale nie władał ziemią ową długo, ponieważ już w 1718 roku Maria Józefina Henckel von Donnersmarck odkupiła Siemianowice. Od tego czasu dobra siemianowickie pozostawały w rękach Donnersmarcków. 

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Siemianowic Śląskich