Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie – fotografieKiedy w 1539 roku zaczęto odprawiać pierwsze nabożeństwa ewangelickie w Cieszynie, Marcin Luter jeszcze żył. Nauki wielkiego teologa i reformatora trafiły tu na podatny grunt – wielkim promotorami zasad protestanckich byli kolejni książęta cieszyńscy poczynając od Kazimierza po Wacława III Adama, który nadał im rangę wyznania państwowego. Nauka Lutra zawierająca sprzeciw wobec powszechnego handlu odpustami, wskazywanie na konieczne zmiany w Kościele miała jeszcze jeden ważny element: zwalniała wiernych z wielu uciążliwych obowiązków finansowych wobec zwierzchności duchownej. Reakcja na reformację oraz późniejsze zawirowania polityczne sprawiły, że protestancka ludność Cieszyna i okolic (szacuje się ją nawet na 90% całej populacji) zaczęła mieć kłopoty z wyznawaniem swoich przekonań religijnych. 

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Cieszyna