Mini Skansen Górniczy w Radzionkowie – fotografieRadzionkowski kronikarz i wybitny kapłan – Józef Knosała w 1926 roku pisał: – Budowa zakładów przemysłowych dostarczyła naszemu ludowi roboczemu wiele możliwości do pracy i zarobkowania. Ta możliwość zaś powiększyła się jeszcze, gdy zakłady te uruchomiono. Nowa kopalnia węgla a później także nowa huta górowały nad wszystkiemi dotychczasowemi przedsiębiorstwami, położonemi na terenie parafji. Odtąd też zanikł po bardzo wielkiej części ustrój rolny a gmina Radzionków nabrała wyglądu miejscowości przemysłowej. Rozwój wioski postępował dużemi krokami naprzód: Stara kolonia Buchacz miała w 1830 roku tylko jedną większą posiadłość, młyn rodziny Buchaczów, w roku 1865 miała 7 domów mieszkalnych, teraz po otwarciu kopalni powstało w bezpośredniem sąsiedztwie kopalni kilka domów dla robotników i urzędników, niestety także i trzy karczmy.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Radzionkowa