Jezioro Przeczyce – fotografieNa obszarze Polski uprawiać wędkarstwo można jedynie wtedy, kiedy posiada się kartę wędkarską. Dokument taki można zdobyć już od 14. roku życia – odpowiednie egzaminy organizuje Polski Związek Wędkarski, karty wydają wydziały ochrony środowiska Starostw Powiatowych. PZW za jedno ze swoich statutowych zadań uznaje pomoc przy pozyskaniu wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu na kartę wędkarską; na stronach internetowych Związku można zapoznać się z zakresem pytań. Dotyczą one przede wszystkim znajomości prawa, zwłaszcza zaś – ochrony konkretnych gatunków ryb. 

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Przeczyc