Dzień Otwarty NOSPR w Katowicach – film


 tym samym roku, gdy oficjalnie zamykano kopalnię „Katowice”, orkiestra rezydująca dziś w tym miejscu otrzymała honorowy tytuł „Narodowej” – do tej pory była Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Zaszczyty nigdy zespołu tego nie omijały, jej pierwszy dyrygent (również kompozytor i wybitny skrzypek) – Grzegorz Fitelberg przystąpił do organizowania orkiestry w 1934 roku. W roku następnym WOSPR zagrał po raz pierwszy przed publicznością, zaś po trzech latach – wyjechał na światową wystawę do Paryża, skąd wrócił z medalem. Powstanie zespołu wiązać należy z obowiązującym w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku trendem organizowania grup muzycznych na potrzeby masowego odbiorcy radiowego. W roku 1923 po raz pierwszy wystąpili przed mikrofonami berlińczycy z Rundfunk – Sinfonieorchester, w 1930 roku powołano do życia słynną BBC Symphony Orchestra.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Katowic