Bazylika w Panewnikach – fotografieZakon Braci Mniejszych jest jedną z największych katolickich wspólnot zakonnych, liczy dziś około 13 tysięcy braci. Zgromadzenie założył święty Franciszek z Asyżu w 1209 roku. Zalicza się je do tak zwanych zakonów żebrzących – hołdujących skromności i ubóstwu; rozdział 6. reguły zakonnej mówi, iż „bracia nie powinni niczego nabywać na własność”. Święty Franciszek (Jan Bernardone) był Włochem, porzucił wystawne życie bogatego rycerza i został żebrakiem. Dołączyło do niego wiele osób, które chciały słuchać jego nauk. Doktrynę świętego Franciszka zatwierdził oficjalnie papież Innocenty III. Święty zwracał szczególną uwagę na ludzkie cechy Chrystusa oraz człowieczy wymiar boskości. Przypisuje mu się wyjątkowe, pełne szacunku traktowanie przyrody, zgodnie z podaniami miał on swoje kazania kierować także do roślin czy ptactwa. Dziś święty Franciszek jest więc nieformalnym patronem organizacji ekologicznych, oficjalnie zaś opiekuje się ubogimi, sprzedawcami i krawcami. 

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Katowic