Bagna w Antoniowie – film


Jedną z roślin budujących darń torfowiska przejściowego w Antoniowie jest żurawina błotna i mech torfowiec. Wiosną zachwycają zbiorowiska kwitnącej wełnianki, kolorowe storczyki, czy niezwykle cenne lipienniki Loesela. Mało tego, masowo występującą tutaj owadożerne – rosiczki, które zaciekawiają przechodniów. Bagna są również ostoją wielu gatunków zwierząt. Żyje ich tu około 250, z których ponad 40 jest objętych ochroną. Z ptaków na uwagę zasługuje bardzo rzadki – ze względu na kurczenie się zasięgu moczarów i bagnisk – kszyk. Nie brakuje również strzyżyków, czy trznadli. Na torfowisku znajduje się również bardzo rzadki motyl – Przeplatka diamina, oraz kilka gatunków jaszczurek.


przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Dąbrowy Górniczej