Zespół Pieśni i Tańca Śląsk z Koszęcina – film


Jeden z władców Koszęcina, żyjący w latach 1568 – 1634 Andrzej Kochcicki określany przez kronikę jako „Wolny Pan na Kochcicach, Koszęcinie i Turawie” miał swój życiowy epizod związany z polską literaturą. Kochcicki był obrońcą i opiekunem Walentego Roździeńskiego – autora poematu „Officina ferraria, abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego”. Pochodzący z hutniczej rodziny Walenty, za sprawą przelicznych konfliktów, sporów i procesów sądowych został w 1599 roku osadzony w pszczyńskim więzieniu. Pan na Koszęcinie nie tylko doprowadził do uwolnienia Roździeńskiego, ale także mianował go zarządcą swoich hut. Kochcicki wspierał twórczość swojego zarządcy, dzięki czemu w 1612 roku mogło ukazać się fundamentalne dzielo. „Officina ferraria…” choć pozbawiona cech wielkiego dzieła jest bezcennym dokumentem opowiadającym o rozwoju górnośląskiego przemysłu – także w aspekcie czysto technologicznym. 

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Koszęcina