Zawody baloniarskie nad Parkiem Śląskim – film


Zanim w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku rozpoczęto budowę ówczesnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, mieściło się w tym miejscu wszystko co najgorszego mógł zaoferować Górny Śląsk: podmokłe tereny poprzemysłowe, hałdy zawierające całą tablicę Mendelejewa, lepiej lub gorzej rozplanowane wysypiska śmieci. Promotorem budowy był pochodzący z Radzionkowa generał Ziętek: park stał się jego oczkiem w głowie i źródłem nieustającej satysfakcji – dziś zresztą teren ten nosi imię Jerzego Ziętka – podobnie jak usytuowany zaraz za północno – wschodnim narożnikiem parku ośrodek telewizyjny. Choć postać generała oceniana jest przez historyków bardzo różnie, trudno nie przyznać im racji gdy twierdzą, że bez jego udziału mielibyśmy dziś nie park, lecz kolejne smutne blokowisko lub ruiny jakiejś zapomnianej przez wszystkich huty. Przy budowie parku pracowały też setki ochotników – mieszkańców pobliskich miast.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Chorzowa