Wieża ciśnień w Siemianowicach

Paulina Jurgielska

KTÓRA GODZINA?

Wieże ciśnień stanowią nie tylko elementy infrastruktury wodociągowej, ale często również świadectwa historycznego i architektonicznego dziedzictwa. Jednym z takich imponujących przykładów jest Wieża Ciśnień w Siemianowicach Śląskich – monumentalna konstrukcja, która nie tylko dostarczała wodę mieszkańcom, lecz stała się również symbolem inżynieryjnej doskonałości oraz historii miasta.

Wieża znajduje się na terenie byłej huty „Jedność” przy ulicy Srokowieckiej 5 w Siemianowicach Śląskich. Budowla zbudowana w latach 1907 – 1910 jest jednym z najważniejszych zabytków techniki na Górnym Śląsku. Decyzję o budowie podjęli Hugo i Henckel von Donnersmarck oraz berliński Dom Bankowy braci Oppenfeld. Jej projektantem był wybitny inżynier Alfred Rühl. Wieża charakteryzuje się stylem gotyckim, który charakterystyczny był dla wielu tego typu konstrukcji w tamtym okresie. Wysokość budowli to około 37 metrów, co czyniło ją jednym z najwyższych obiektów tego typu w Polsce. Konstrukcja wieży ciśnień składała się z dwóch głównych elementów: cylindrycznej części zbiornika na wodę oraz charakterystycznej smukłej wieży zegarowej. Budowla zaopatrzona była w zegar o średnicy około 5 metrów, który widoczny był z dużej odległości i pełnił funkcję wskaźnika czasu dla mieszkańców miasta.


WIEŻA PIONIERSKA

Pierwotnie budowla ta miała kluczowe znaczenie w dostarczaniu wody pitnej mieszkańcom i okolicznym obszarom przemysłowym. Woda podnoszona była na wieżę przy pomocy pomp i systemu ciśnieniowego, a następnie rozprowadzana do różnych części miasta. Była istotną innowacją w ówczesnej Polsce w okresie rosnących wtedy potrzeb wodnych. Jednak rola wieży przekroczyła ramy funkcji technicznych. Stanowiła ona swoistą wizytówkę miasta oraz symbol postępu i modernizacji.

UWAGA! WSTĘP WZBRONIONY

Mimo upływu lat obiekt zachował swoją historyczną wartość. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz silnej transformacji urbanistycznej, wieża stała się miejscem pamięci historycznej i symbolem inżynieryjnych osiągnięć minionych epok. W 2003 roku miasto podjęło decyzję o likwidacji huty. Teren został niemal całkowicie wyburzony, pozostała jedna hala oraz owa wieża. To jedyne budynki, które przypominają o tej ważnej części historii miasta. Wieża Ciśnień w Siemianowicach Śląskich to nie tylko imponujący obiekt inżynieryjny, ale również żywa lekcja historii oraz dziedzictwa kulturowego.

Jej obecność w krajobrazie miejskim przypomina o dawnych czasach, kiedy innowacyjne rozwiązania techniczne stawiały nowe wyzwania przed rozwijającymi się społecznościami. To również przypomnienie o wartościach estetycznych i architektonicznych, które przetrwają przez wieki, stanowiąc most między przeszłością a współczesnością. Obecnie obiekt jest nieczynny, a wstęp na teren byłej huty zabroniony.Wyświetl większą mapę

zobacz więcej zdjęć

zobacz filmy z Siemianowic Śląskich