Śródmieście Krapkowic – film


W śródmieściu Krapkowic najwięcej budynków pochodzi z końca XIX wieku i początku wieku XX. To czasy największego rozkwitu miasta, historycy wiążą pomyślność tego okresu z uzyskanymi po wojnie prusko – francuskiej potężnymi kontrybucjami. To wtedy znalazły się pieniądze na nowy most spinający dwa brzegi Odry (1887) przez co trakt do Strzelec Opolskich mógł ożyć, wówczas uruchomiono kolej z Gogolina do Prudnika ze stacją Krapkowice pośrodku. Kroniki wspominają niebagatelną w tych przemianach rolę burmistrza – wizjonera: Adolfa Barona, który potrafił przyciągnąć inwestorów, między innymi właścicieli dużych zakładów papierniczych. Tenże burmistrz wydał zakaz budowania w mieście hoteli robotniczych, by przyjeżdżający do prac sezonowych osiadali na dłużej i byli zmuszeni do zakupienia mieszkań. W taki sposób powstały osiedla jednorodzinnych domków. 

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Krapkowic