Rezerwat Przyrody Parkowe w Złotym Potoku – fotografieDo Rezerwatu Parkowe w Złotym Potoku, warto się wybrać nie tylko z powodu niezwykłej historii tego miejsca, której ślady odnajdujemy na każdym kroku. Rezerwat to przede wszystkim miejsce o przepięknych walorach przyrodniczych, znajdują się tutaj niezwykłe formy roślinności typowe dla terenów górskich, a które przetrwały w dolinie Wiercicy, od czasów zlodowaceń. Na terenie rezerwatu odnajdziemy ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, które pozwolą przybliżyć historię tego miejsca, gatunki flory i fauny występujące w rezerwacie, oraz zjawiska geologiczne czy kresowe występujące, nie tylko w okolicy, ale również w innych rejonach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Oprócz wspomnianych atrakcji na turystów czekają także, pobliskie zabytki historyczne, jak stary młyn wodny, Dworek Krasińskich, czy Pałac Raczyńskich.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy ze Złotego Potoku