Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – fotografieW obrębie Parku Krajobrazowego najbogatszym pod względem przyrodniczym obszarem jest kompleks leśno-stawowy “Łężczok” w okolicach Raciborza, który jest obecnie jedynym rezerwatem znajdującym się w granicach Parku. “Łężczok” objęty jest prawną ochroną w celu zachowania różnorodnych lasów łęgowych, alei zabytkowych drzew, starorzeczy rzeki Odry z występowaniem kotewki orzecha wodnego oraz miejsc lęgowych ptaków. Ten obszar jest również częścią ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000. W Parku istnieje obecnie 4 użytki ekologiczne: „Kencerz”, „Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy”, „Meandry rzeki Rudy” oraz „Starorzecze przy klasztorze w Rudach”.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Rud Raciborskich