Pałac Thiele-Wincklerów w Miechowicach (oficyna) w czasie remontu – film


Dzieło Matki Ewy jest kontynuowane do dziś. W 1990 roku na terenie „Ostoi Pokoju” wzniesiono nowy ośrodek pomocy. Obecnie trwają szeroko zakrojone prace remontowe, mające na celu przywrócenie dzieła Matki Ewy do dawnej świetności. Będąc w Miechowicach możemy udać się ścieżką turystyczną „Śladami Matki Ewy” i zobaczyć wszystkie miejsca, które odegrały dużą role w jej życiu, w tym rodzinny pałac miechowicki, w którym się urodziła i wychowała.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Bytomia