Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – fotografieJak odnotowały kroniki, pierwsi jezuici przybyli do Opola dokładnie 24 lutego 1668 roku. Z jednej strony wypełniali misję rekatolizacyjną po wojnie trzydziestoletniej (1618 – 1648), z drugiej – podobnie jak w wielu innych miejscach swojej posługi planowali zająć się szkolnictwem. W niedługim czasie tereny przylegające do Małego Rynku stały się domeną zakonników: między dzisiejszymi ulicami Muzealną, Opolczyka i Osmańczyka mieścił się ich klasztor. Obecna siedziba Muzeum Śląska Opolskiego powstała z połączenia dwóch kamienic. W 1667 roku pierwszą jezuici otrzymali jako dar od Jana Krzysztofa Prószkowskiego, drugą (przyległą) dokupili zaraz potem planując zorganizować tam kolegium czyli szkołę. W latach 1675 – 1800 funkcjonowała tam także ciesząca się wielkim poważaniem profesjonalna apteka.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Opola