Kościół św. Jana Chrzciciela w Bruśku – fotografieNiewątpliwe związki z wsią Brusiek miał jeden z najciekawszych literatów polskiego baroku – Walenty Roździeński – autor opublikowanego w 1612 roku poematu „Officina ferraria, abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego”. Ojciec Walentego nosił jeszcze nazwisko Brusiek i z Bruśka pochodził. Sam Roździeński również kontynuował hutniczą tradycję i pracował fizycznie, choć nie było to jego jedynym zajęciem – życiorysem Walentego można byłoby obsłużyć kilka sensacyjnych filmów. Jego „Officina” to utwór posiadający nie tyle walory artystyczne, co dokumentalne, bo autor koncentruje się na technologii i historii. Dzieło powstało najprawdopodobniej na koszęcińskim zamku, gdzie Roździeński – po dramatycznych kolejach losu – osiadł za sprawą protekcji Andrzeja Kochcickiego. Jego utwór jest dziś kopalnią wiedzy o pracy w dawnych hutach i kopalniach, wnikliwie analizowano go nawet na drugiej półkuli – w Massachussetts Institute of Technology.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Koszęcina