Góra Czantoria Wielka – film


Czantoria Wielka ma również walory przyrodnicze, co doceniono wyznaczając niemal stuhektarowy obszar rezerwatu na północnym stoku góry. Perełką natury jest sięgający wysokości 800 metrów nad poziomem morza las składający się z buków, jesionów i jodeł. Przyrodnicy zdokumentowali tutaj egzemplarze jesionów o wysokości przekraczającej 30 metrów. Rejon ten zamieszkują: myszołowy włochate, liczne dzięcioły, puchacze oraz rzadkie i stroniące od ludzi bociany czarne. Szansa na zobaczenie tych gatunków jest jednak niewielka: to miejsce tłumnie odwiedzane przez turystów. Przyrodę Czantorii docenili również Czesi organizując po swojej stronie podobny rezerwat.

przeczytaj cały artykuł

zobacz filmy z Ustronia